Kancelaria Adwokata Mikołaja Jarosińskiego

Tychy, Katowice, Gliwice, Żory, Rybnik, Śląsk

Telefon

(+48) 535-134-104

Rozwód i podział majątku Adwokat Tychy

Jesteś blisko podjęcia decyzji o rozwodzie, ale nie wiesz jak się do tego przygotować? To zupełnie naturalne, przecież nikt nie jest przygotowany do swojego pierwszego rozwodu. Stojąc przed podjęciem decyzji zdajesz sobie na pewno sprawę z tego, że wynik tego postępowania ukształtuje kilka, może kilkanaście Twoich następnych lat. Dlatego niezwykle ważnym jest, aby przygotować się dobrze.

O co zapyta adwokat rozwodowy Adwokat Tychy

Najważniejsza kwestia, to kwestia winy. To, czy chcesz orzekać o winie drugiego z małżonków na pewno wpływa na przebieg postępowania rozwodowego. Rozwód z winy to z reguły postępowanie dłuższe, ale nie zawsze tak jest. Trzeba bowiem pamiętać, że sąd prowadzi rozprawę tak długo, jak do przeprowadzenia pozostają jeszcze dowody. Może się zdarzyć tak, że w rozwód z winy orzekany będzie bez przesłuchiwania świadków, albo wyłącznie z kilkoma świadkami – wówczas rozprawa może zakończyć się nawet na jednym posiedzeniu. Najszybszy rozwód, jaki przeprowadziłem był bez orzekania o winie i trwał niecałe 12 minut.

Druga sprawa to małoletnie dzieci, jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, pozostanie nam do ustalenia szereg istotnych kwestii:

 • Władza rodzicielska

Władza rodzicielska może pozostać przy obojgu rodzicach, bądź może zostać ograniczona wobec jednego z rodziców do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Warto w tym miejscu sprecyzować, o czym rodzic z ograniczoną władzą będzie decydował. Można a taki katalog nakreślić szeroko, lub wąsko. Przykładowo – do współdecydowania o takich sprawach jak: wybór szkoły, wybór profesji, wybór sposobu leczenia.

 • Alimenty

Chodzi oczywiście o ustalenie, jakie alimenty dochodzone będą na małoletnie dzieci. Może także chodzić o ustalenie alimentów na rzecz małżonka. Na tym etapie należy skalkulować możliwości finansowe każdej ze stron oraz potrzeby dzieci i małżonka, który dochodzi na swoją rzecz alimentów.

 • Kontakty

Utrzymywanie i pogłębianie relacji z drugim z rodziców jest niezwykle ważne, czasem może jednak wiążąc się z pewnymi zagrożeniami dla dziecka. Na tym etapie należy ustalić proponowany kształt kontaktów i to w kilku płaszczyznach – częstotliwość kontaktów, długość kontaktów oraz sposób ich wykonywania.

Wiele z tych tematów poruszałem w swoich wpisach na blogu Adwokat Tychy:

Adwokat Rozwodowy Tychy

Pierwszy krok masz już za sobą, wpisanie w frazy Adwokat Tychy Rozwód przywiodło cię na tę stronę. To dobrze, że rozważasz pomoc takiej osoby jak adwokat rozwodowy. Często klienci zadają pytanie, czy jest mi potrzebny adwokat rozwodowy? Odpowiedź na to jest trudna. Porównując – oczywiście możesz zdobyć zimą Rysy bez przewodnika, ale wsparcie profesjonalisty jest nie do przecenienia. Prawnik rozwodowy odpowiada za ustalenie najistotniejszego elementu każdej sprawy – taktyki procesowej. Adwokat ustali zatem jakie są Twoje oczekiwania, jakie są oczekiwania drugiej strony i – ostatecznie – w jaki sposób osiągnąć sukces. Składa się na to wiele czynników, takich jak dobór dowodów, odpowiednie zaprezentowanie dowodów, ustalanie taktyki wobec każdego ze świadków, przygotowywanie pytań do Ciebie i Twojego przeciwnika. Elementem taktyki jest także ciągłe monitorowanie nastrojów w “obozie przeciwnym”. Wielokrotnie udało się bowiem przeforsować trudny temat tylko dlatego, że strona przeciwna zaczęła uzmysławiać sobie, że przegrywa. Można więc powiedzieć, że stałym elementem warsztatu adwokata rozwodowego jest rozpoznanie psychologiczne przeciwnika.

Adwokat Rozwodowy – korzyści

Korzyści, jakie daje wsparcie adwokata rozwodowego są znaczne, a oto niektóre z nich:

1

Taktyka procesowa opracowana przez profesjonalistę. Jest to faza planowania strategicznego, ustalanie celów oraz metod ich osiągania. Dzięki oodpowiedniej taktyce poznasz możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, mocne strony Twojej sprawy oraz sposoby neutralizowania zagrożeń.

2

Pozew przygotowuje w całości adwokat rozwodowy. Dotyczy to zarówno samej treści pozwu, odpowiednich wniosków, twierdzeń i dowodów, jak i skompletowania niezbędnych dokumentów.

3

Przejęcie ciężaru aktywności. Od momentu zawiązania współpracy prowadzimy Twoją sprawę wspólnie, ale to adwokat rozwodowy stoi za opracowaniem pomysłu na Twoją sprawę. Adwokat będzie odbierał pisma i przesyłał je do sądu.

4

Odpowiednie wnioski. Alimenty i opieka mogą zostać uregulowane jeszcze przed rozpoczęciem włąściwego postępowania. Adwokat rozwodowy złoży odpowiednie wnioski, aby zabezpieczyć Twój interes na czas trwania postępowania.

5

Twoje przygotowanie do rozprawy. Pomysł na sprawę to dopiero połowa sukcesu. Najważniejsze jest, by klient zrozumiał taktykę, wiedział co mówić, kiedy mówić i – przede wszystkim – jak mówić.

Adwokat Tychy – rozwód, podział majątku, sprawy rodzinne

Na tym etapie wiesz już co brać pod uwagę przy wyborze ścieżki. Adwokat rozwodowy to zdecydowanie dobry sprzymierzeniec, nie oznacza to jednak, że nie możesz swojej sprawy poprowadzić samemu. Sam znam osoby, które z powodzeniem przeszły własny rozwód, Były to jednak z reguły sprawy o najniższym stopniu skomplikowania, w praktyce spotykane niezwykle rzadko. Jeśli chcesz przekonać się, czy potrzebne Ci wsparcie adwokata rozwodowego skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu 535-134-104 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Rozwód bez rozprawy – czy to możliwe?

Tak, to możliwe. Pandemia COVID przyspieszyła zmiany w procedurze cywilnej. Dzięki temu wprowadzono dwie bardzo ważne zmiany: wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy i rozwód on-line. Te dwa rozwiązania znacznie wpływają na sprawność orzekania. Przepisy wprawdzie odnoszą się do wszystkich spraw cywilnych, to jednak rozwód bez rozprawy sąd proponuje w sprawach nieskomplikowanych. Z mojej praktyki wynika, że dotyczy to spraw, w których strony zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie i uregulowały sprawy małoletnich dzieci. Przykładowo – reprezentowany przeze mnie klient wniósł o rozwiązanie małżeństwa, zasądzenie konkretnych alimentów i zgodny podział majątku wspólnego. Do pozwu załączyliśmy porozumienie rodzicielskie. Wszelkie więc sprawy zostały między stronami ustalone. W tej sytuacji sąd przeprowadził jedynie wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania dzieci i wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym. Rozwód bez rozprawy jest zatem jak najbardziej możliwy. Jest to zdecydowanie najszybsza, najłatwiejsza i najtańsza forma uzyskania rozwodu.

Adwokat Mikołaj Jarosiński udziela pomocy prawnej klientom z takich miast, jak:

 • Tychy
 • Pszczyna
 • Mikołów
 • Katowice
 • Mysłowice
 • Sosnowiec
 • Dąbrowa Górnicza
 • Bytom
Estetyczna 4, 43-100 Tychy
Tel: (+48) 792-573-553, Email: biuro@adwokatjarosinski.pl