Kancelaria Adwokata Mikołaja Jarosińskiego

Tychy, Katowice, Gliwice, Żory, Rybnik, Śląsk

Telefon

(+48) 535-134-104

  • Alimenty na ogół kojarzą nam się głównie z postępowaniem rozwodowym. Całkiem zresztą słusznie, bo sąd rozwodowy zasądza alimenty na małoletnie dzieci, czasem także na małżonka. Alimentacja jest jednak obowiązkiem małżonków także w trakcie trwania małżeństwa. Dzisiejszy wpis poświęcony będzie kwestii alimentacji bez rozwodu, czyli w trakcie trwania małżeństwa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy formułuje wiele obowiązków […]

  • Przedawnienie to pojęcie wywołujące emocje tak u dłużnika, jak i wierzyciela. Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego, uregulowana właśnie w kodeksie cywilnym. Każdy z nas spotkał się z tym pojęciem przy okazji rachunków, podatków, czy pożyczek. Dzisiejszy wpis poświęconym będzie roli przedawnienia jako instrumentu pozwalającego na uchylenie się od zapłaty własnego długu. O przedawnieniu mówi się, […]

  • Podział majątku dorobkowego stron jest naturalną konsekwencją każdego rozwodu. Majątek, który małżonkowie wypracowali w trakcie małżeństwa podlega działowi po jego ustaniu według ściśle określonych zasad. W tym kontekście zawsze pojawia się pytanie – czy rozwód z winy ma bezpośredni wpływ na zasady dział majątku wspólnego? Czy wyłączna wina jednego z małżonków spowoduje, że otrzyma mniejszy […]

  • Pacta sunt servanda – ta stara, rzymska zasada oznacza tyle co umów winno się dotrzymywać. Chciałoby się rzec – zasada jest stara jak świat. Na ogół bowiem obu stronom umowy zależy na jej jak najlepszym wykonaniu. Prędzej czy później dojdzie jednak do sytuacji, gdy na nasze konto nie wpłyną środki, a kontrahent zacznie nas unikać. […]

  • Odroczenie kary pozbawienia wolności jest sytuacją wyjątkową. Gdy bowiem wyrok staje się prawomocny, wykonanie kary to tylko kwestia czasu. Ustawodawca dostrzega jednak, że natychmiastowe wykonanie kary więzienia może czasem powodować nadmierne dolegliwości dla skazanego. Zapobiegać temu ma właśnie możliwość odroczenia kary. Zachęcam także do zapoznania się z innymi tematami z zakresu prawa karnego: Kodeks karny […]

  • odstawowym obowiązkiem rodziców wobec dziecka są alimenty. Dotyczy to także okresu przed jego narodzinami. Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi, że ojciec dziecka ma obowiązek świadczenia na rzecz matki dziecka. Dzisiejszy wpis dotyczył będzie obowiązków ojca dziecka wobec jego matki w okresie ciąży i porodu. Zachęcam także do zapoznania się z innymi tematami z zakresu prawa […]

  • ie jest niczym nowym, że za sporą część rozwodów odpowiada zdrada. O dziwo, nie zajmuje pierwszego miejsca w rankingu przyczyn rozpadu małżeństwa. Pierwsze miejsce zajmuje enigmatyczna “niezgodność charakterów”. Obowiązek dochowania wierności wynika oczywiście z przyjętych norm społecznych i moralnych. Wynika także z samego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z treścią art. 23 k.r.o. małżonkowie są […]

  • limenty bez rozwodu nie są rzeczą popularną. Alimenty na ogół kojarzą nam się z postępowaniem rozwodowym. W tym bowiem postępowaniu sąd decyduje o alimentach na małoletnie dzieci i – o ile jest taki wniosek – na rzecz małżonków. Często jedna dochodzi do faktycznej separacji i małżonek chce zabezpieczyć alimenty na swoją rzecz jeszcze przed rozwodem. […]

  • Odwołanie darowizny prawie zawsze wynika z sytuacji, której darczyńca nie przewidywał. Na ogół będą to sytuacje, w których obdarowany okazał się niegodny darowizny. O ile jednak samo dokonanie darowizny jest rzeczą niezwykle łatwą, o tyle odwołanie darowizny może nastręczyć pewnych kłopotów. Z pomocą przychodzi lektura Kodeksu cywilnego i postanowień, dotyczących właśnie odwołania darowizny. W dzisiejszym […]

Estetyczna 4, 43-100 Tychy
Tel: (+48) 792-573-553, Email: biuro@adwokatjarosinski.pl