Kancelaria Adwokata Mikołaja Jarosińskiego

Tychy, Katowice, Gliwice, Żory, Rybnik, Śląsk

Telefon

(+48) 535-134-104

Prawno Karne Adwokat Tychy

Prawno karne to istotna gałąź prawa, ingeruje bowiem w prawa i wolności osobiste. Spodziewam się, że wchodząc na tę stroną Ty, bądź osoba Tobie bliska będzie miała z tą gałęzią prawa styczność. Wynik czekającego Cię postępowania ukształtuje kilka miesięcy, a może kilka Twoich następnych lat.

O co zapyta adwokat od spraw karnych Tychy

Przede wszystkim o to, jaka sytuacja zaszła. O ile trudno jest rozmawiać z całkowicie obcą osobą o sprawach prywatnych, o tyle szczerość to podstawa. W tego rodzaju sprawach prawnik musi wiedzieć na czym stoi, każdy adwokat chce bowiem doprowadzić sprawę do najlepszego możliwego wyniku. Aby tego dokonać, musi opracować taktykę procesową, czyli sprecyzowany plan działania.

Rodzaj popełnionego czynu będzie miał wpływ na wiele kwestii. Aby uprościć sprawę podam jedynie, że czyny zabronione dzielimy na zbrodnie i występki. Zbrodnie to tego rodzaju sprawy, za które grozi kara minimalne 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo wyróżnić możemy sprawy karne skarbowe oraz wykroczenia.

Wiele z tych tematów poruszałem w swoich wpisach na blogu Adwokat sprawy karne Tychy:

Szybkie działanie

Sprawy karne, zwłaszcza na początkowym stadium wymagają błyskawicznego działania. Aktywność adwokata jest w tym etapie kluczowa i może przynieść zupełnie wymierne efekty. W wielu sprawach Prokuratura i Policja potrafią w tydzień, czy dwa tygodnie przesłuchać kilku lub kilkunastu świadków i wysłać sprawę do sądu. Nie należy więc czekać z decyzją o podjęciu rozsądnej obrony.

Szybkość działania najważniejsza jest chyba w sprawach poważnych, gdzie doszło do zatrzymania. W pierwszych 48 godzinach organa zbierają najważniejsze informacje, aby zabezpieczyć materiał potrzebny do zastosowania tymczasowego aresztowania. Rodzina zatrzymanego powinna zatem porozmawiać z adwokatem od spraw karnych, aby obrona podjęta została na wczesnym stadium. W takiej sytuacji obrońca może przystąpić do pracy od razu. Takie początkowe czynności to rozmowa z osobą zatrzymaną i uczestniczenie w jej przesłuchaniu.

Udział w przesłuchaniu to jedna z najważniejszych czynności postępowania. Od tego, co podejrzany powie przy pierwszych czynnościach będzie dużo zależało. Często zdarza się, że jedno niepotrzebne słowo zamknęło możliwość skorzystania z pewnych rozwiązań.

Czasem sukces rodzi się w bólach i zależy od długiej i mozolnej pracy obrońcy. O ile początkowe stadium postępowania karnego jest ważne, o tyle postępowanie prokuratorskie może toczyć się miesiącami, a nawet latami. Niektóre sukcesy przychodzą dopiero w postępowaniu sądowym, a nawet odwoławczym.

Pomoc adwokata od spraw karnych na późniejszym etapie również pomoże w sprawie, ale najlepsze wyniki daje objęcie sprawy od samego początku.

Zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie

Powyżej wspominałem o tym, jak ważne jest szybkie działanie w sprawie karnej od samego początku. Przebieg procesu może być różny i zależy od wielu czynników, niemniej część z tych spraw łączy się z zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem.

Zatrzymanie to zazwyczaj wstęp do przedstawienia zarzutów. Jeżeli dochodzi do zatrzymania, to organy dysponują już silnym materiałem dowodowym. Nie każde bowiem postępowanie zaczyna się od zatrzymania, niektóre wręcz na tym sie kończą.

Od zatrzymania do wypuszczenia podejrzanego może upłynąć najwyżej 48 godzin. Jeżeli jednak prokurator decyduje się na wniosek o tymczasowe aresztowanie – zatrzymanie może przedłużyć się do 72 godzin. Tymczasowe aresztowanie to środek zapobiegawczy, który ma zabezpieczyć prawidłowy tok postepowania. Jest to oczywiście najcięższy z tych środków, bo przecież pozbawia wolności. Adwokat karny Tychy uczestniczy w posiedzeniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania. W takich sprawach prokurator przedstawia sądowi wniosek i żąda aresztu. Tutaj rolą adwokata będzie analiza przedstawianych przez prokuratora materiałów i przedstawienie argumentów przeciwko stosowaniu aresztu.

Osoby najbliższe dla zatrzymanego na ogół napotykają znaczne trudności w uzyskaniu ważnych informacji w początkowym stadium postepowania. Nie tylko bowiem trudno jest uzyskać informacje od organów, ale także brak jest kontaktu z tymczasowo aresztowanym. W wielu przypadkach prokurator odmawia zgody na telefon lub widzenie z tymczasowo aresztowanym. Dla adwokata od spraw karnych to codzienność. Adwokat uzyskuje bowiem zgodę na widzenie i zgodę na kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym, jest ważnym elementem gwarantującym sprawny kontakt i koordynację dalszych czynności.

Adwokat sprawy karne Tychy

Pierwszy krok do podjęcia obrony masz już pewnie za sobą, wpisanie frazy Adwokat sprawy karne przywiodło Cię na tę stronę. To dobrze, że rozważasz profesjonalną pomoc dla siebie lub dla innej osoby. Zadajesz sobie pewnie pytanie, czy w ogóle adwokat od spraw karnych jest Ci potrzeby. W mojej ocenie jest niezbędny. Adwokat od spraw karnych dopowiada za ustalenie najistotniejszego elementu każdej sprawy – taktyki procesowej. Adwokat ustali zatem jakie okoliczności wynikają z akt sprawy, o czym organy powinny się dowiedzieć, a co powinno zostać między tobą, a obrońcą. Na sukces składa się na to wiele czynników, takich jak dobór dowodów, odpowiednie zaprezentowanie dowodów, ustalanie taktyki wobec każdego ze świadków, przygotowywanie pytań do Ciebie i Twojego przeciwnika.

Prawnik od spraw karnych – korzyści

Korzyści, jakie daje wsparcie adwokata w sprawach karnych są znaczne, a oto niektóre z nich:

1

Szybkość działania. Adwoakt ustala do czyjej dyspozycji zatrzymano osobę. Kontaktuje się z funkcjonariuszami oraz prokuratorem, ustala podstawowe fakty. Następnie adwokat bierze udział w czynnościach przedstawienia zarzutu, przesłuchania w charakterze podejrzanego, a jesli będzie taka potrzeba – w posiedzeniu aresztowym.

2

Taktyka procesowa opracowana przez profesjonalistę. Jest to faza planowania strategicznego, ustalanie celów oraz metod ich osiągania. Dzięki odpowiedniej taktyce poznasz możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, mocne strony sprawy oraz sposoby neutralizowania zagrożeń.

[/tlt_layout]

3

Przejęcie ciężaru aktywności. Od momentu zawiązania współpracy adwokat karny prowadzi sprawę wspólnie z podejrzanym/oskarżonym, ale to adwokat stoi za opracowaniem pomysłu na sprawę. Adwokat będzie odbierał pisma i przesyłał je do sądu.

4

Odpowiednie wnioski. Obalenie zarzutu to nie tylko polemika, ale również dowodzenie. Składanie odpowiednich wniosku dowodowych, zastrzeżeń do opinii, czy rozbudowywanie argumentacji pomagają przeforsować korzystne rozwiązania.

5

Twoje przygotowanie do rozprawy. Pomysł na sprawę to dopiero połowa sukcesu. Najważniejsze jest, by klient zrozumiał taktykę, wiedział co mówić, kiedy mówić i – przede wszystkim – jak mówić.

Pełnomocnictwo od osoby najbliższej

Ponieważ osoba zatrzymana sama napotka problemy z kontaktem z obrońcą, pełnomocnictwa udzielić może inna osoba niż podejrzany lub oskarżony. Może to być osoba najbliższa, członek rodziny.

Sukces

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że sukces w sprawie karnej ma wiele różnych wymiarów. W jednej sprawie wyłącznie uniewinnienie można będzie uznać za sukces, w innej łagodną kare. Praca adwokata od spraw karnych to czasem – mówiąc wprost – optymalizacja strat. W jaki zatem sposób możemy “zmierzyć” sukces?

 • Uniewinnienie

Jest to sytuacja najbardziej pożądana, ale nie zawsze pozwala na to materiał dowodowym. Często jest bowiem tak, że istnieją dowody na popełnienie czynu. Sukcesem na pewno będzie sytuacja, gdy chociaż część zarzutów odpadanie.

 • Złagodzenie kary

Kiedy skazanie jest pewne, należy starać się, by kara była możliwie najmniej dotkliwa. Chodzi tu zatem o doprowadzenie do sytuacji, by sąd zastosował najłagodniejszą karę – np. grzywnę, bądź by ta kara miała jak najmniejszy wymiar. W przypadku cięższych przestępstw zastosowanie przez sąd nadzwyczajnego złagodzenia kary będzie zdecydowanie sukcesem.

 • Zmiana kwalifikacji czynu

Każdy czyn jest zarzutem, a każdy zarzut ma swoją kwalifikację prawna. Adwokat może i powinien działać w celu przyjęcia jak najlepszej kwalifikacji prawnej czyny. Przykładowo kwalifikacja czynu jako znęcanie zagrożone jest kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Zmiana kwalifikacji czynu na naruszenie nietykalności spowodouje, że zagrożenie spadnie do grzywny, prac społecznych lub pozbawienia wolności do roku.

 • Zawieszenie kary

W takich sprawach sukcesem nazwiemy sytuację, gdy uda sie przekonać sąd do warunkowego zawieszenia wykonania kary. Wówczas kara więzienia orzekana jest w zawieszeniu.

 • Warunkowe umorzenie postępowania

Gdy podejrzany/oskarżony przyznaje się do popełnienia czynu, materiał dowodowy nie daje się podważyć – najlepszym rozwiązaniem będzie warunkowe umorzenie postępowania. W takim przypadku sąd nie orzeka żadnej kary i nie brak jest wpisu o karalności w rejestrze karnym.

Adwokat Mikołaj Jarosiński udziela pomocy prawnej klientom z takich miast, jak:

 • Tychy
 • Pszczyna
 • Mikołów
 • Katowice
 • Mysłowice
 • Sosnowiec
 • Dąbrowa Górnicza
 • Bytom
Estetyczna 4, 43-100 Tychy
Tel: (+48) 792-573-553, Email: biuro@adwokatjarosinski.pl