Kancelaria Adwokata Mikołaja Jarosińskiego

Tychy, Katowice, Gliwice, Żory, Rybnik, Śląsk

Telefon

(+48) 792-573-553

  • Jak uniknąć kary, czyli warunkowe umorzenie postępowania karnego. Skierowanie aktu oskarżenia do sądu powoduje rozpoczęcie sądowego postępowania karnego. Takie postępowanie w większości przypadków kończy się w dwojaki sposób – wyrokiem skazującym lub uniewinniającym. W szczególnych jednak przypadkach kodeks karny przewiduje możliwość zakończenia postępowania karnego bez skazania oskarżonego i to wtedy, gdy jego wina i sprawstwo […]

  • Podział majątku po rozwodzie jest ostatnim etapem, przez jaki musisz przejść, aby zamknąć sprawy związane z małżeństwem. Poniższy post dostarczy podstawowych informacji dotyczących tej procedury. Zgodnie z definicją kodeksową, majątek wspólny powstaje po zawarciu małżeństwa, zaś w jego skład wchodzą przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Majątek […]

  • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii reguluje wiele kwestii – od działalności wychowawczej i rehabilitacji osób uzależnionych, przez zasady związane z wytwarzaniem i obrotem pewnymi substancjami, po formułowanie sankcji za naruszenie zakazów. Najistotniejszym w tym zakresie jest przepis art. 62 cytowanej ustawy, zgodnie z którym kto wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze […]

  • Ze statystyk wynika, że w zeszłym roku wykryto ok 50 tyś. przestępstw, polegających na prowadzeniu pod wpływem alkoholu, dla porównania jeszcze w 2011 r. tych przestępstw było jeszcze ok. 150 tyś. W tej liczbie największy udział mają jednak te przypadki, w których kierowcy spożywali alkohol dzień wcześniej i nieświadomi siadali za kółko. Skutki tego mogą […]

  • W maju tego roku weszło w życie rozporządzenie unijne, pospolicie nazywane w skrócie RODO. Chodzi oczywiście o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Ten akt będzie stosowany w Polsce bezpośrednio. […]

  • Kwestia uprowadzenia rodzicielskiego, jako naruszenie prawa do sprawowania władzy rodzicielskiej, nie leży w obszarze wyłącznie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (krio). Poza regulacjami o charakterze rodzinno-opiekuńczym, również Kodeks karny wyróżnia przestępstwo uprowadzenia małoletniego lub osoby nieporadnej. Nie dotyczy to jedynie rodziców, ale każdego, kto dziecko uprowadzi. Zgodnie z brzmieniem art. 211 Kodeksu karnego, Kto, wbrew woli […]

  • dobie przynależności Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, a ściślej rzecz ujmując – do strefy Schengen – obywatele naszego kraju mogą podróżować po terenie Unii bez najmniejszych przeszkód. W związku z otwarciem granic zaczęliśmy nie tylko więcej podróżować, ale i wielu naszych rodaków zdecydowało się wyjechać do zachodnich krajów Wspólnoty, by tam rozpocząć nowe życie. Jak […]

Estetyczna 4, 43-100 Tychy
Tel: (+48) 792-573-553, Email: biuro@adwokatjarosinski.pl