konfiskata samochodu

Zmiany dla kierowców w kodeksie karnym

Jazda po alkoholu zyskuje coraz więcej zainteresowania w mediach z powodu planowanych nowych obostrzeń. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że o ile jazda po alkoholu jest niebezpieczna dla uczestników ruchu drogowego, to konfiskata samochodu wydaje się być bardzo daleko idącą sankcją. Dzisiejszy wpis poświęcony jest zagadnieniu konfiskaty samochodu, tym, co wiemy u planowanej zmianie oraz kiedy ta zmiana wejdzie w życie.

Na moim blogu znajdziesz więcej wpisów poświęconych prawu karnemu, to niektóre z tematów, które mogą być interesujące:

Konfiskata samochodu – kiedy może nastąpić?

Konfiskata wchodzi w rachubę w przypadkach popełnienia przestępstwa z art. 178a k.k. oraz 178 § 3 k.k. Chodzi zatem o spowodowanie katastrofy w komunikacji pod wpływem alkoholu bądź też prowadzenie pojazdu w tym stanie. Innymi słowy, konfiskata samochodu dotyczy sytuacji, gdy sprawca:
– sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,
– sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
– narusza, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 k.k.

Aby orzec konfiskatę koniecznym jest, aby sprawca znajdował się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Sąd orzeka także przepadek w sytuacji, gdy sprawca spożywa alkohol lub zażywa środki odurzające po zdarzeniu, lecz poddaniem się badaniu.

Co istotne, ustawa przewiduje sytuacje, w których sąd musi orzec przepadek, a także sytuacje, w których może to zrobić. Ustawodawca uzależnia to od poziomu alkoholu u sprawcy. W przypadku, gdy zawartość alkoholu przekracza promil lub 0,5 mg/dm3 albo prowadzi do takiego stężenia – sąd musi orzec konfiskatę. Jeśli zawartość nie przekracza tej wartości – sąd nie ma obowiązku orzekania przepadku.

Konfiskata samochodu, a prowadzenie samochodu po alkoholu

Wyżej opisane sytuację należą raczej do rzadkości. Najwięcej emocji budzi jednak przepadek poajzdu w przypadku prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ustawodawca przewiduje bowiem, że nie musi nawet dojść do wypadku.

Mowa tu i brzmieniu nowego art. 178a § 5 k.k. Zgodnie z jego treścią, sąd musi orzec przepadek w sytuacji, gdy zawartość alkoholu przekraczała 1,5 promila lub 0,75 dm/m3 albo do takiego stężenia prowadziła. Przewidziano jednak pewną furtkę – sąd może odstąpić od tego środka karnego, jeśli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Sąd nie orzeknie też przepadku, jeśli pojazd nie należał do sprawcy – był samochodem służbowym lub leasingowanym. W takich sytuacjach sąd orzeka nawiązkę w wysokości minimum 5.000 zł. Sąd nie będzie orzekał przepadku również w sytuacjach, gdy sprawca utracił pojazd lub uszkodził.

Kiedy przepisy wchodzą w życie?

Ustawodawca przewidział, że przepisy nie wejdą w życie od razu. Zaczną one obowiązywać dopiero od 14 marca 2024 r. Należy zwrócić także uwagę, że od 1 października tego roku obostrzono kary za prowadzenie pod wpływem alkoholu. Usunięto karę grzywny i prace społeczne, a karę pozbawienia wolności podniesiono do 3 lat.

Leave a reply