ograniczenie wolności

Ograniczenie wolności

Ograniczenie wolności to jedna z katalogu kar, jakie przewiduje polski kodeks karny. Na pierwszy rzut oka ta nazwa nic nikomu nie mówi. Ta kara lepiej znana jest pod potoczną nazwą prac społecznych.

Na czym polega kara ograniczenia wolności

Prace społeczne to jedna z kar nieizolacyjnych, lub inaczej mówiąc kara wolnościowa. Prace społeczne mają dwie formy. Pierwsza z nich to nie odpłatna i kontrolowana praca na cele społeczne, druga z nich to potrącenie wynagrodzenia za pracę.

Wymiar kary i okres jej trwania

Karę orzeka się w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. Oznacza to, że tyle godzin każdego miesiąca przepracuje skazany, zobowiązany do tego na mocy art. 34 § 1a pkt 1 k.k. Jeśli mowa o potrąceniu, to w rachubę wchodzi od 10% do 25% wynagrodzenia.

Ograniczenie wolności sąd orzeka od miesiąca do 2 lat, zgodnie z treścią art. 34 § 1 k.k.

Prace społeczne i inne obowiązki

Trzeba to otwarcie powiedzieć – ograniczenie wolności do wyraz dobrej woli sądu. Prace społeczne mają wzbudzić u skazanego refleksję poprzez prace dla lokalnej społeczności. Ustawodawca wprowadził zatem możliwość ustalenia dodatkowych obowiązków obok tej kary, tj.:


  • przeproszenie pokrzywdzonego

  • powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania nakotyków

  • powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym bądź innymi osobami

  • zbliżania się do pokrzywdzonego bądź innych osób

1 Komentarze
  • Posted by https://adwokat-kancelaria.info/ Maj 29, 2024 at 12:17 pm

    Ograniczenie wolności, czyli prace społeczne, to ciekawa alternatywa dla więzienia. Skazany pracuje na cele społeczne lub ma potrącane wynagrodzenie. Kara trwa od miesiąca do 2 lat, a miesięczny wymiar godzin wynosi od 20 do 40. Dodatkowo, sąd może nałożyć obowiązki takie jak przeproszenie pokrzywdzonego czy powstrzymanie się od kontaktu z nim. To szansa na zadośćuczynienie i refleksję nad popełnionym błędem.

    Reply

Leave a reply